Tiếng việt | English

Triển khai hiệu quả Luật Du lịch năm 2017

TQĐT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017. Để bạn đọc hiểu hơn về Luật Du lịch 2017, Báo Tuyên Quang đã phỏng vấn ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phóng viên: Xin ông cho biết, những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 so với Luật Du lịch năm 2005?


Ông Lê Thanh Sơn
Phó Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Thanh Sơn: Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19-6-2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua (có hiệu lực từ 01-01-2018) thay thế Luật Du lịch năm 2005. Luật đã thể hiện được tinh thần của Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Luật Du lịch sửa đổi năm 2017 là lấy khách du lịch làm trung tâm của mọi hoạt động du lịch. Nhiều nội dung liên quan như quy định về quản lý điểm du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành… đều đã được điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Luật phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương; từ đó có quy định tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch phát triển.

Luật Du lịch năm 2017 (gọi tắt Luật Du lịch) được rút gọn còn 9 chương và 78 điều (Luật Du lịch cũ có 12 chương, 88 điều). Luật đã quy định các chính sách phát triển du lịch cụ thể và có tính khả thi hơn so với Luật Du lịch 2005. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, Luật đã quy định một số chính sách đặc thù đối với các hoạt động du lịch theo mức độ được ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách hoặc được nhà nước khuyến khích, hỗ trợ.

Sản phẩm du lịch là yếu tố cơ bản và quan trọng trong hoạt động kinh doanh du lịch. Luật Du lịch đã bổ sung quy định về quyền sáng tạo, phát triển, kinh doanh sản phẩm du lịch của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, Luật Du lịch có một điều quy định về du lịch cộng đồng, đây là một sản phẩm du lịch đặc thù, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa du lịch của địa phương và tham gia, quản lý của cộng đồng dân cư. Luật còn điều chỉnh điều kiện công nhận và thời điểm công nhận khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Dự kiến, sau khi Luật có hiệu lực thi hành, sẽ có nhiều khu du lịch, điểm du lịch được công nhận, góp phần quan trọng cho công tác quảng bá thương hiệu, thu hút khách du lịch.

Xác định hướng dẫn viên du lịch có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin văn hóa, lịch sử, kết nối các dịch vụ du lịch, chăm sóc khách du lịch góp phần nâng cao hình ảnh của quốc gia, địa phương, điểm đến, sự hài lòng của khách du lịch, Luật Du lịch điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện hành nghề và điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch đã được quy định chặt chẽ hơn. Ngoài việc có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên cũng có thể hành nghề hướng dẫn nếu có hợp đồng lao động với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.


Du khách tham quan hồ sinh thái Na Hang.  Ảnh: Đào Thanh

Việc hình thành Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đã được quy định tại Luật Du lịch 2005 nhưng còn chung chung, chưa cụ thể về nguồn thu, thiếu tính khả thi, nên 10 năm qua không thể thành lập được Quỹ. Khắc phục bất cập này, Luật Du lịch sửa đổi năm 2017 đã quy định cụ thể về địa vị pháp lý, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Quỹ. Ngoài ra, Luật Du lịch còn quy định cụ thể về chính sách phát triển du lịch, hành vi bị nghiêm cấm; phân loại khách du lịch, giải quyết kiến nghị của khách du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; xúc tiến du lịch; về hợp tác và hội nhập quốc tế về du lịch; quản lý nhà nước về du lịch...

Phóng viên: Luật Du lịch 2017 có tác động thế nào đối với việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh?

Ông Lê Thanh Sơn: Những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc đổi mới mô hình quản lý hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại tỉnh Tuyên Quang, nâng cao tính cạnh tranh và tạo sự đột phá trong hoạt động du lịch. Chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành, lưu trú, hướng dẫn du lịch... trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Khuyến khích phát triển những sản phẩm du lịch có chất lượng, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu vào các khu du lịch của tỉnh, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư, khai thác và phát triển du lịch, từ đó sẽ đa dạng hóa các dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển, là một trong những khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Phóng viên: Trong thời gian tới, Luật Du lịch 2017 sẽ được ngành triển khai như thế nào?

Ông Lê Thanh Sơn: Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Du lịch 2017, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch, ngành đã phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch năm 2017 nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của luật đến cán bộ quản lý và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch về thực hiện quy định chi tiết từng lĩnh vực cụ thể như lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm đến du lịch, công nhận khu điểm du lịch... đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo Luật Du lịch phát huy hiệu quả tích cực khi được triển khai trong thực tiễn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục