Xây dựng giải pháp khắc phục những rủi ro trong hoạt động du lịch

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8-2021 là đơn vị sẽ xây dựng giải pháp khắc phục những khó khăn, rủi ro trong kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Du lịch tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; duy trì chế độ luân phiên tổ chức giao ban liên ngành với các khu cách ly tập trung và UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; kiểm tra các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc đăng ký và đăng nhập đánh giá an toàn Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, Sở vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch quảng bá du lịch Hà Nội…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục