Vài nét về sự ra đời và sự phát triển của Báo Tuyên Quang

Năm 1958, UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Phòng Thông tin (thuộc Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh). Một trong những nhiệm vụ của phòng là xuất bản tờ Tin Tuyên Quang. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của Báo Tuyên Quang.

Lúc đầu trực tiếp làm tờ tin chỉ có 2 cán bộ, đến 1960-1964 tăng dần lên 5 cán bộ, hình thành bộ phận biên tập, phóng viên và sửa morate. Cơ chế phát hành là cấp phát tới các đối tượng theo quy định, không thu tiền.

Năm 1960, tờ Tin Tuyên Quang chuyển sang Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy quản lý, tổ chức xuất bản và phát hành. (Riêng kinh phí, gồm lương cán bộ, in ấn... vẫn do chính quyền cấp).

Ngày 3-12-1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ra Nghị quyết số 16-NQ/TQ chuyển tờ Tin Tuyên Quang thành tờ Báo Tuyên Quang, cơ quan của Đảng bộ tỉnh. Cơ quan Báo Tuyên Quang được thành lập và ra số báo đầu đúng vào ngày 3-2-1965, kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng. Báo ra mỗi tuần một kỳ vào ngày thứ tư, 4 trang, khổ 27x39 cm.

Tháng 4-1976, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa V (kỳ họp thứ hai), hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên, báo của Đảng bộ hai tỉnh cũng sáp nhập thành Báo Hà Tuyên, xuất bản 5 ngày/kỳ. Đến năm 1984, Báo Hà Tuyên mở rộng thành khổ 35x48 cm, xuất bản 2 kỳ/tuần vào thứ tư và thứ bảy.

Tháng 5-1984, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tuyên quyết định cho Báo Hà Tuyên xuất bản tờ tin Hà Tuyên mặt trận (4 trang, khổ 23x34 cm), mỗi tuần ra một số phát hành đến quân và dân trên mặt trận biên giới Hà Tuyên. Tờ tin Hà Tuyên mặt trận ra được 52 số, ngừng xuất bản vào tháng 5-1985.

Tháng 10-1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang được tái lập. Báo Tuyên Quang bộ mới giữ nguyên khổ 35x48 cm và xuất bản 2 kỳ/tuần (thứ ba và thứ sáu). Đến 22-3-1996, báo mở rộng khổ thành 42x57 cm và từ ngày 2-9-2002 tăng lên 3 kỳ/tuần (thứ hai, thứ tư, thứ sáu). Số lượng phát hành thời kỳ này liên tục tăng, từ hơn 4.000 bản/kỳ năm 1991 tăng lên gần 8.000 bản/kỳ năm 2007. Hiện báo phát hành đến tất cả các thôn, bản, tổ nhân dân và chi bộ thôn, bản, tổ nhân dân trong toàn tỉnh.

Cũng từ năm 1996, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, báo xuất bản thêm tờ tin ảnh Tuyên Quang vùng cao (4 trang, khổ 23,5x34 cm, in giấy Coucher, 4 màu) dành cho đồng bào các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Tháng 3-2009, báo đã thực hiện cải tiến hình thức, đổi khổ tờ báo thành 42x29cm, tăng lên thành 8 trang, in 4 màu trang 1 và 8. Tờ báo đã thật sự gây được ấn tượng không chỉ với đồng bào các dân tộc trong tỉnh mà còn chiếm được cảm tình của đồng nghiệp các báo bạn và sự khen ngợi của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Ngày 1-1-2010, Báo Tuyên Quang đã phát hành tăng lên 4 kỳ/tuần, phát hành vào Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần, gồm 8 trang, khổ 42 x 29 cm, trang 1 và trang 8 in màu.

Từ tháng 1-2011, tăng lên 12 trang/kỳ, phát hành vào Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy hàng tuần, khổ 42x29cm; trang 1 và trang 12 in màu.

Từ năm 2013 đến nay Tờ tin ảnh Tuyên Quang vùng cao tăng kỳ xuất bản lên 2 kỳ/tháng.

Ngày 16/6/2007, Báo Tuyên Quang điện tử chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Ngày 19/6/2019, Báo Tuyên Quang điện tử ra mắt phiên bản Tiếng Anh.

Từ tháng 5/2020, Báo Tuyên Quang đổi ngày phát hành vào Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu và ra số Cuối tuấn.

Đồng chí Nguyễn Lập (bút danh Thanh Bình), nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Báo Tuyên Quang (Chủ nhiệm chính trị Báo Tuyên Quang từ 1964 đến 1969) được coi là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo.

Ban Biên tập hiện nay có 3 đồng chí: Tổng Biên tập: Mai Đức Thông; Phó Tổng Biên tập: Ngô Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hoài Yên.

Tòa soạn Báo Tuyên Quang hiện gần 60 cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên, kỹ thuật viên (kể cả hợp đồng thử việc).

Có 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Thư ký Tòa soạn, Phòng Phóng viên, Phòng Báo Tuyên Quang điện tử, Phòng Hành chính - Trị sự./.

BTQ