Tiếng việt | English

Để cây, con chủ lực thật sự là chủ lực

- Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ cơ sở các xã trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi nhận thấy đa số các đảng bộ xã đều xác định sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa là lĩnh vực đột phá hoặc nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều giải pháp cũng được các cơ sở xác định để thực hiện được các khâu đột phá nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, trong đó có một giải pháp đó là đẩy mạnh phát triển các cây, con chủ lực trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc xác định cây, con chủ lực là chủ trương đúng để tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đi tới “phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao” như dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định.

Tuy nhiên, việc đáng phải bàn và quan tâm là phải làm gì và làm thế nào để các cây, con chủ lực mà các địa phương đã xác định thực sự là "chủ lực" trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sở dĩ phải đặt ra vấn đề này là vì, trong nhiệm kỳ qua, một số cây, con được xác định là chủ lực như chè, mía, lợn... lại không đạt, thậm chí đạt quá thấp so với chỉ tiêu đề ra ở nhiều xã. Nhiều đảng bộ cơ sở khi xác định nguyên nhân mới chỉ dừng ở những chung chung như thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ không ổn định... mà chưa chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan. Bên cạnh đó, cả lý thuyết lẫn thực thực tế đều chỉ ra rằng, chọn cây gì, con gì làm chủ lực là cần thiết, nhưng yếu tố cần và quyết định hơn đó là phải tìm ra các biện pháp, cách làm cụ thể phù hợp, hiệu quả đối với mỗi cây, mỗi con, mỗi địa phương thì cây đó, con đó mới thành chủ lực được. Ví dụ như chọn cây nào là cây chủ lực thì địa phương cần phải trả lời được các câu hỏi. Mở rộng diện tích hay thâm canh tăng năng suất? Giống gì? Công nghệ gì? Thị trường tiêu thụ thế nào...?

Từ những vấn đề trên, chúng tôi thấy rằng mỗi cây, con chủ lực có những cách làm khác nhau, những giải pháp thực hiện khác nhau để thực sự trở thành “chủ lực”. Nếu không làm được điều này, chỉ dừng lại ở những giải pháp chung chung thì dù có xác định cây, con chủ lực chính xác đến 100% đi nữa thì kết quả thực hiện chưa chắc đã được như chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của đại hội đảng bộ cơ sở. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra trong việc phát triển cây, con chủ lực, theo chúng tôi các đảng bộ cần xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả nhiệm kỳ với lộ trình cụ thể, trong đó cần phải cụ thể rõ các nội dung sau: Xác định cây, con chủ lực cụ thể; những giải pháp thực hiện chung, những giải pháp cụ thể, chi tiết cho từng cây, từng con, có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện cụ thể, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, không để xảy ra hiện tượng tự phát, thiếu định hướng trong nhân dân. 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục