Đánh giá đề tài phân vùng khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp

- Chiều 30-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đánh giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp và đề xuất hệ thống hỗ trợ (bản tin) phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Tuyên Quang”.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh đánh giá đề tài.

Đề tài do TS. Nguyễn Thị Liễu, Trưởng phòng Nghiên cứu giảm nhẹ và biến đổi khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu chủ trì, thực hiện từ tháng 9-2019 đến tháng 11-2021. Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp áp dụng với các cây trồng được ưu tiên phát triển của tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng kế hoạch canh tác hiệu quả, phù hợp, nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo phát triển bền vững ngành trồng trọt. Đề tài cũng đề xuất 4 giải pháp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Hội đồng nghiệm thu đã cơ bản nhất trí với những nội dung nghiên cứu của đề tài và đưa ra những ý kiến góp ý để đề tài hoàn thiện hơn. Đề tài được xếp loại Khá.

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục