Đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

- Ngày 1-12, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo.

Năm 2021, Sở KH&CN tham mưu quản lý, triển khai 50 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia được Bộ KH&CN, UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có 37 đề tài, dự án cấp tỉnh; 13 đề tài, dự án cấp bộ, cấp quốc gia. Tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2021 của tỉnh trên 16,9 tỷ đồng. Các đề tài, dự án được triển khai thực hiện trên cơ sở gắn với thực hiện 3 khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiêu biểu như tạo ra sản phẩm chủ lực; tăng quy mô sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm cụ thể; kết quả dự án có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống…

Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với các sở, ngành quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh đúng quy định, đạt hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo phê duyệt của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục