Tiếng việt | English

Đặt mục tiêu có 200 doanh nghiệp an ninh mạng vào năm 2020

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019-2024). Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ II vừa qua, VNISA đã tích cực tham gia phản biện, xây dựng chính sách về an toàn thông tin; phát triển số lượng hội viên mới tăng thêm 90%, từ 72 lên 138 hội viên.

Về hoạt động trong nhiệm kỳ tới, hiệp hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt vấn đề về an toàn, an ninh không gian mạng, góp phần thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng chính phủ điện tử của đất nước.

Để hỗ trợ hoạt động của hiệp hội, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục An toàn thông tin là đầu mối phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin trong định hướng hoạt động nhằm đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng.

Trong đó, có các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 có khoảng 200 doanh nghiệp an ninh mạng; xuất khẩu sản phẩm an ninh mạng; giữ vai trò kết nối quốc tế với các tổ chức, cá nhân người Việt trong lĩnh vực an ninh mạng; xây dựng Việt Nam trở thành một hub (trung tâm) an ninh mạng trong khu vực…  

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục