Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1-9-2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm đồng bộ, thống nhất giữa quy định chung với quy định riêng trong thủ tục đăng ký chuyên ngành.

Dự thảo nghị định kết cấu gồm 6 chương. Thông tin đáng lưu ý, liên quan đến việc trao đổi, kết nối, chia sẻ thông tin về biện pháp bảo đảm, Ban Soạn thảo đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, thông tin đăng ký trực tuyến phải chính xác và an toàn, rõ giá trị về mặt pháp lý, thủ tục đơn giản. Việc kết nối, chia sẻ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách của Chính phủ; đồng thời, tách bạch giữa cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức với trao đổi thông tin (giữa cơ quan đăng ký với các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong quản lý nhà nước, giải quyết vụ việc về hành chính, dân sự, tố tụng) để tránh nhiều cách hiểu khác nhau, bảo đảm sự thuận lợi, giảm thiểu rủi ro, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục