Kiểm tra, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học tại Chiêm Hóa

- Ngày 18-8, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, đánh giá mô hình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Tri Phú (Chiêm Hoá) và kiểm tra một số mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá mô hình trồng cây Lôi Khoai lá đỏ và Lim xẹt tại xã Trung Hà (Chiêm Hóa).

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng được triển khai từ tháng 11-2020. UBND xã Tri Phú đã vận hành và thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành; phân công trách nhiệm rõ ràng, giảm bớt phiền hà, sai sót trong quá trình xử lý công việc.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, đánh giá đề tài nghiên cứu khôi phục, bảo tồn cây Lôi Khoai lá đỏ và cây Lim Xẹt hoa vàng để phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn xã Trung Hà. Đề tài đã nhân giống ươm thành công 2.000 cây giống và trồng 3ha hai loài cây trên tại các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.  Tỷ lệ sống của cây Lôi khoai lá đỏ đạt 95%; cây Lim xẹt đạt 92%, chiều cao 90cm.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục