Nghiệm thu cấp tỉnh dự án khoa học và công nghệ

- Ngày 25-2, Hội đồng chuyên ngành (Hội đồng khoa học  và  công nghệ tỉnh) đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện Dự án “Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô".


Các đại biểu dự hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả dự án.

Dự án do Viện nghiêm cứu Lâm sinh chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1-2018 đến tháng 2-2021. Sau khi thực hiện trồng 10 ha mô hình keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô tại huyện Yên Sơn và Sơn Dương cho thấy, sinh trưởng và năng suất rừng trồng của dự án cao hơn so với các mô hình rừng trồng đại trà. Lợi nhuận ròng đạt 19 đến 21 triệu đồng/1 ha/năm. Dự án khuyến cáo, nên trồng rừng keo lai mô ở mật độ 1.660 cây/ha là phù hợp, đảm bảo năng suất rừng cao. Dự án được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá xếp loại khá.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục