Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ

- Sáng 3-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì được triển khai thực hiện trong thời gian 24 tháng từ tháng 7-2020 đến 6-2022. Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của các huyện, thành phố; thực trạng hoạt động, hạn chế, khó khăn trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn các huyện, thành phố. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện.

Đề tài đã nghiên cứu vào thực hiện mô hình trồng 6 ha đỗ đen xanh lòng cung cấp nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản xuất sản phẩm “Trà túi lọc đậu đen xanh lòng” đạt hiệu quả, trở thành sản phẩm OCOP của huyện Chiêm Hoá.

Việc nghiên cứu đã cung cấp thông tin, cơ sở khoa học cho cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương trong tỉnh. Các giải pháp được kiểm nghiệm qua thực tế, đánh giá khả thi, phù hợp sẽ được phổ biến, ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ các huyện, thành phố. Đề tài được đánh giá xếp loại khá.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục