Nghiệm thu đề tài nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

- Chiều 27-5, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh Tuyên Quang”. 

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Đề tài được triển khai thực hiện trong thời gian 24 tháng từ tháng 6-2020 đến tháng 5-2022. Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, những hạn chế trong quá trình thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Từ đó, đánh giá đúng thực trạng nhằm đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra.

Quá trình thực hiện cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài đề tài góp phần đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác nghiên cứu khoa học; tham mưu cho cấp ủy định hướng chỉ đạo hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của cử tri đối với HĐND, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; nâng cao kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục