Nghiệm thu đề tài nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

- Sáng 1-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang”.

Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được triển khai thực hiện trong 24 tháng, từ tháng 6-2020 đến 5-2022. Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận, vai trò, tầm quan trọng, phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Việc nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng cách mạng; là căn cứ khoa học để đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, tác giả đã biên soạn cuốn sách “Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang” cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc. 

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục