Tiếng việt | English

Nghiệm thu dự án trồng cây măng tây nhập ngoại tại phường Ỷ La

- Sáng 12-9, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây măng tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa tại phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án do Thạc sỹ Trần Đức Hạnh, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thành phố Tuyên Quang chủ trì từ tháng 6 - 2017 đến tháng 6 - 2019. Tác giả đã xây dựng 1 vườn ươm cây măng tây giống của Mỹ và Hà Lan với diện tích 100m2, trồng thử nghiệm giống măng tây tím và măng tây xanh tại 5 hộ gia đình với diện tích 1 ha. Cây măng tây nhập ngoại cho năng suất cao, 1 ha măng tây mỗi ngày cho thu khoảng 50 kg, trong 8 tháng thu hoạch lãi 250 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức được 5 lớp tập huấn cho 120 cán bộ khuyến nông, hộ dân trên địa phường Ỷ La về kỹ thuật chăm sóc và cách thu hoạch, bảo quản măng tây đạt hiệu quả cao.

 Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục