Phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển cho giai đoạn 2021-2030.

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ, thúc đẩy cung - cầu thông qua các hoạt động xúc tiến thị trường công nghệ trong và ngoài nước; hình thành và phát triển các tổ chức trung gian để thúc đẩy hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ… Chương trình cũng đã phê duyệt 65 dự án với tổng kinh phí 340 tỷ đồng, trong đó có 194 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, còn lại là nguồn kinh phí được đối ứng của các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ...

Thời gian tới, chương trình sẽ tập trung phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường các hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ và áp dụng công nghệ tại các doanh nghiệp, nhất là các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục