Phủ sóng 283 điểm chưa có internet di động trong tháng 9 để phục vụ học trực tuyến

Theo kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em", trong tháng 9-2021, hoàn thành phủ sóng 100% toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối internet di động (3G, 4G) tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và học trực tuyến. Phủ sóng 100% toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối internet di động trên toàn quốc; thời hạn hoàn thành trong năm 2021.

Về hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, kế hoạch đặt mục tiêu giai đoạn 1 (trong năm 2021) dự kiến huy động 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc; trước mắt, ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và học trực tuyến.

Giai đoạn 2 (năm 2022-2023), tiếp tục phát động chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để thực hiện học trực tuyến.

Ngoài ra, còn một số hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và tổ chức dạy, học trực tuyến.

Cụ thể là: Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố; miễn phí 100% cước internet di động khi sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố; hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến gồm: Máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội ủng hộ, nhân rộng chương trình; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số thực hiện...

Kế hoạch thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em" hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng; nền tảng; máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục