Thành lập hợp tác xã Phát triển chuyển đổi số

- Sáng 8-4, tại Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã phát triển chuyển đổi số Tuyên Quang.

Hợp tác xã được thành lập với 15 thành viên, mục tiêu chính là các thành viên hợp tác xã sẽ sử dụng nền tảng công nghệ số từ Hợp tác xã Phát triển chuyển đổi số để quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của hợp tác xã đang kinh doanh.

Hội đồng quản trị HTX phát triển chuyển đổi số Tuyên Quang ra mắt hội nghị.

Đồng thời, Hợp tác xã Phát triển chuyển đổi số cũng đã đề ra chiến lược trong năm 2022 để đưa các sản phẩm của các hợp tác xã thành viên lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ các hợp tác xã thành viên về công nghệ và kỹ năng giao dịch trên nền tảng số; xây dựng hoàn chỉnh quy trình tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã, trong đó có quy trình luân chuyển sản phẩm hàng hóa, quy trình luân chuyển tài chính giữa Hợp tác xã Phát triển chuyển đổi số với các hợp tác xã thành viên; phương án phân phối lợi nhuận giữa các hợp tác xã thành viên với Hợp tác xã Phát triển chuyển đổi số…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục