Tiếng việt | English

Ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phát huy những lợi thế của công nghệ thông tin, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng đã từng bước được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và tiếp cận thông tin về pháp luật của người dân.

Sau khi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, anh Triệu Văn Chang, trưởng thôn Phia Chang, xã Sơn Phú (Na Hang) không khỏi lo lắng, nhất là việc phải làm thế nào để tuyên truyền hiệu quả cho bà con thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Thực tế trong nhiều năm qua, nhiều bà con trong thôn do thiếu hiểu biết pháp luật nên còn tình trạng xâm hại rừng phòng hộ, có người còn vi phạm pháp luật. Khai thác những tiện ích của điện thoại thông minh, anh Chang đã thành lập nhóm các thành viên trong thôn trên mạng xã hội, từ đó anh tìm hiểu, tìm kiếm các thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật rồi chia sẻ cho các thành viên trong nhóm. Anh Chang cho biết, hầu hết bà con có điện thoại thông minh, nhất là lớp trẻ, chính vì vậy mà việc truyền đạt những thông tin đến bà con rất nhanh chóng, tiện lợi. Từ đó giúp bà con có thêm hiểu biết tránh không vi phạm pháp luật.

Phụ nữ thôn Bản Lục, xã Sơn Phú tìm hiểu pháp luật qua điện thoại thông minh.

Anh Phan Đức Toại, tổ 8, phường Hưng Thành chia sẻ, lớp trẻ bây giờ nắm luật còn hơn cả người lớn, nhất là những luật liên quan đến các hành vi mà tuổi trẻ thường gặp, dễ vi phạm như Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, ngay cả Luật Hôn nhân - Gia đình. Đặc biệt, hiện nay các em học sinh cũng thường xuyên được nhà trường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về pháp luật. Bên cạnh đó các em học sinh cũng đều dễ dàng tìm hiểu luật trên điện thoại thông minh, máy tính để biết và bảo vệ bản thân.

Có thể thấy rằng, việc tiếp cận thông tin, trong đó có thông tin về pháp luật ngày nay không còn quá khó với tất cả mọi người. Chỉ cần tra điều, khoản nào trong bất cứ bộ luật nào, hay những khúc mắc cần hỏi, bất cứ ai cũng có thể tra cứu, tìm kiếm trên trang Google là có ngay nội dung mình cần tìm. CNTT hầu như đáp ứng nhu cầu con người một cách tức thời, do vậy việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tuyên truyền, PBGDPL cần phải được đẩy mạnh. Đây là kênh tiếp cận thông tin, tuyên truyền PBGDPL dễ dàng, tiện lợi nhất.

Để tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL, tháng 8-2019, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. Theo đó, việc thực hiện Đề án giúp công tác PBGDPL được đa dạng hóa hình thức, khai thác triệt để thế mạnh của CNTT, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong triển khai Đề án, tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trang thông tin điện tử PBGDPL tích hợp các nội dung cơ bản như: tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành: đăng tải văn bản, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL; hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến… Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử; triển khai thực hiện PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội như facebook, youtube và các mạng xã hội khác..., thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Bên cạnh đó, việc tăng cường PBGDPL qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và trang mạng xã hội đã được quan tâm đúng mức. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương như Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các huyện, thành phố đã tăng cường giới thiệu văn bản pháp luật mới thông qua hoạt động của trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền qua trang mạng xã hội zalo, facbook, phối hợp với đơn vị viễn thông gửi tin nhắn cho các thuê bao nội mạng tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm... 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục