Nghiệm thu đề tài quản lý chất thải chăn nuôi lợn

- Chiều 26-11, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu  Đề  tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu dự buổi nghiệm thu đề tài.

Dự án do Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh chủ trì, thực hiện trong 29 tháng (8-2019 - 12-2021). Dự án đã xây dựng quy trình quản lý chất thải lỏng chăn nuôi bằng biogas cải tiến; quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi lợn theo công nghệ Nhật Bản-VCN; phối hợp khẩu phần cân bằng dinh dưỡng cho lợn thương phẩm; chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý giảm thiểu các chất thải rắn, lỏng và ô nhiễm không khí cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp.

Ứng dụng dự án vào thực tế, lợn phát triển khoẻ mạnh, trọng lượng lợn thương phẩm tăng 11,5%, giảm chi phí chăn nuôi, công chăm sóc. Đồng thời, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm 10% phát thải khí nhà kính. Việc ứng dụng thành công công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn và bền vững. Đề tài được đánh giá, xếp loại khá. 

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục