Cần cơ chế khuyến khích ô tô điện góp phần bảo vệ môi trường

Đó là quan điểm được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nêu ra tại văn bản góp ý với Bộ Tài chính về chính sách ưu đãi thuế đối với xe ô tô điện chạy pin.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, việc phát triển phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện phù hợp với chủ trương của Đảng nêu tại Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chỉ thị số 03-CT/TTg ngày 18-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Đồng thời, đây cũng là biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Do đó, để khuyến khích phát triển xe điện, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Tài chính có sự điều chỉnh chính sách ưu đãi phù hợp như thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ.

"Bộ Tài chính nên tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về chính sách ưu đãi và thực tiễn phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước để tham mưu với Chính phủ, Quốc hội đưa ra lộ trình ưu đãi phù hợp", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nêu.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bên liên quan, hoàn thiện nội dung đánh giá về đề xuất áp dụng thí điểm chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ trong 5 năm với ô tô điện của Tập đoàn Vingroup.

Theo Bộ Tài chính, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân của người dân đang rất cao. Các quốc gia trên thế giới đang có xu hướng hạn chế hoặc bỏ dần phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang khuyến khích các phương tiện nhiên liệu sạch. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ô tô điện chiếm tỷ lệ rất nhỏ và chỉ có VinFast đầu tư, sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, hiện thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện ở 3 mức độ tương ứng với ba chủng loại xe khác nhau. Xe ô tô điện dưới 9 chỗ ngồi có thuế suất 15%, xe chở người từ 10-16 chỗ ngồi là 10% và xe từ 16-24 chỗ ngồi là 5%.

Đối với lệ phí trước bạ, hiện nay mới chỉ có ưu đãi với xe buýt sử dụng năng lượng sạch nhằm góp phần khuyến khích phát triển phương tiện vận tải công cộng thân thiện với môi trường, chưa ưu đãi đối với xe cá nhân.

Chính vì vậy, để khuyến khích sản xuất và người tiêu dùng sử dụng ô tô điện, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và nội dung này thuộc thẩm quyền Quốc hội, vì vậy phải trình Quốc hội sửa luật.

Lệ phí trước bạ là thẩm quyền của Chính phủ nên cũng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục