Tiếng việt | English

Các khu, cụm công nghiệp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch trong công nhân, người lao động.

Toàn tỉnh hiện có 2 khu công nghiệp là khu công nghiệp Long Bình An, cụm công nghiệp Sơn Nam; 5 cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương), cụm công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa), cụm công nghiệp Khuôn Phươn (Na Hang), cụm công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn) và cụm công nghiệp Tân Thành (Hàm Yên). Ngay sau khi dịch bệnh tái phát tại Đà Nẵng, các khu, cụm công nghiệp đã tiến hành rà soát số công nhân, người lao động đến vùng dịch để phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành cách ly theo quy định. Đồng thời, phổ biến đến người lao động các bước phòng, chống dịch của Bộ Y tế, đề nghị cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Giấy An Hòa cho biết, công ty hiện có hơn 800 công nhân, người lao động. Ban lãnh đạo công ty đã quán triệt đến các phân xưởng, ca, tổ sản xuất tổ chức đo thân nhiệt cho công nhân trước mỗi buổi vào ca, kiểm tra việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay và sát khuẩn theo đúng quy định. Đến nay, tất cả công nhân, người lao động của công ty thực hiện tốt công tác phòng dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.


Công ty May Tuyên Quang LGG sản xuất khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh: Thành Công

Tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nghiêm túc công tác phòng dịch. Tại cụm công nghiệp Thắng Quân, 4 nhà máy của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang với hơn 1.700 công nhân, người lao động chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Thương, công nhân xưởng 9, nhà máy ván dán, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi dịch bệnh tái phát, lãnh đạo công ty đã quán triệt và yêu cầu đội ngũ công nhân, người lao động khai báo y tế đầy đủ, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người và không đi đến các vùng dịch. Chị và anh em công nhân trong nhà máy đã nhận thức và chấp hành tốt điều này, góp phần chung tay phòng chống dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình. Chị Thương cũng vận động, hướng dẫn con cái, người thân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho mình và mọi người xung quanh.

Với các biện pháp đã triển khai, các khu, cụm công nghiệp đã làm tốt công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Hiện, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã bảo đảm nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.              

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục