Chuẩn bị các điều kiện khởi động Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn

- Tuyên Quang còn nhiều khó khăn nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã huy động nguồn lực khá lớn bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến chỉ đầu tư với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, hệ thống cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến đến phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh hiện có tổng chiều dài đường thôn là 3.953,8 km, trong đó nhựa hóa, bê tông hóa được 2.726,52 km đạt 68,9%; có 736 cầu nhưng chỉ có 155 cầu được xây dựng, còn  581 chưa xây dựng. Trước thực trạng đó, việc tiếp tục đầu tư bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 là rất cần thiết nhằm tăng cường kết nối hệ thống giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn và đã được HĐND tỉnh thông qua. Đây là đề án được xây dựng sớm nhất bảo đảm giao thông thực sự là khâu đột phá tạo động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Đường bê tông xã Trường Sinh được xây dựng, góp phần đạt mục tiêu xã nông thôn mới năm 2020.

Theo đề án, tỉnh thực hiện mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 bê tông hóa ít nhất 1.080 km đường thôn và đường nội đồng, trong đó đường thôn 620 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường thôn được bê tông đạt trên 80%; đường nội đồng 460 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường nội đồng được bê tông hóa đạt trên 60%; xây dựng ít nhất 200 cầu. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ đầu tư xây dựng các cầu còn lại trên đường giao thông nông thôn theo đề án phê duyệt.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm mới, UBND tỉnh đã triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải nhấn mạnh, xác định đây là đề án quan trọng trong thực hiện khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, do đó ngành đã phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng và ban hành thiết kế đường giao thông, cầu, xác định danh mục đường giao thông nông thôn để thực hiện ngay.

Đối với xây dựng đường giao thông và đường nội đồng, tỉnh giao UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư. Trong năm nay, toàn tỉnh thực hiện bê tông 223 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 38 cầu trên đường giao thông nông thôn. Sở đã ban hành hướng dẫn trình tự, kỹ thuật xây dựng đường giao thông nông thôn để các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng các công trình, tránh tình trạng bớt xén nguyên vật liệu.

Theo Sở Giao thông - Vận tải, việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn bắt đầu khởi động từ tháng 4-2021. Các huyện, thành phố đã sẵn sàng triển khai thực hiện đề án, góp phần thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng chí Phạm Ninh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn nhấn mạnh, huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để triển khai đề án hiệu quả. Những bài học kinh nghiệm trong làm đường bê tông nông thôn giai đoạn trước tiếp tục được phát huy nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề án của UBND tỉnh đã đề ra.

Mùa xuân đang đến rất gần trong niềm hân hoan của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo động lực để triển khai hiệu quả Đề án bê thông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.    

Bài, ảnh: Thùy Linh 

Tin cùng chuyên mục