Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển công nghiệp

- Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tỉnh ta đã xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, trọng tâm là quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông và quy hoạch các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 2 khu, 5 cụm công nghiệp tổng diện tích 620,3 ha, trong đó đất công nghiệp 400,9 ha, diện tích đã cho thuê 137,83 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 34,4%, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020). Trong đó, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Khu công nghiệp Long Bình An, Khu công nghiệp Sơn Nam với diện tích 320 ha và các cụm công nghiệp với diện tích 494,98 ha; các cơ sở sản xuất ngoài các khu, cụm công nghiệp với diện tích 827,38 ha. Giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt cho thuê đất để thực hiện 81 dự án đầu tư, với diện tích 483,49 ha, trong đó có 8 dự án trong khu công nghiệp, 3 dự án trong cụm công nghiệp và 70 dự án sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lao động làm việc tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Tỉnh đã đầu tư nguồn lực phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là triển khai xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai và các đề án phát triển giao thông nông thôn, xây dựng cầu, tạo động lực cho phát triển công nghiệp.

Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch của ngành, phát triển nguyên liệu chè, mía, gỗ rừng trồng cho công nghiệp chế biến trong tỉnh; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh có 8.588 ha chè, 4.539 ha mía, 140.000 ha rừng gỗ nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả các quy hoạch phục vụ phát triển công nghiệp là tiền đề quan trọng để tỉnh ta thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như các nhà máy chế biến gỗ,  giấy, bột giấy... góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bài, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục