Giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

- Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Chiêm Hóa đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này, bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công công trình.

Theo báo cáo của UBND huyện Chiêm Hóa, năm 2021 huyện thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho 24 dự án với diện tích hơn 182  ha, tổng số tiền bồi thường trên 83 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án lớn do tỉnh và huyện làm chủ đầu tư như: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 188 đoạn từ Km 48+00 đến Km 86+300 qua địa bàn 5 xã, thị trấn, từ thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đến xã Phúc Sơn (Lâm Bình), tổng diện tích thu hồi 159,9ha của 1.134 hộ dân, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 27 tỷ đồng; dự án Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh, diện tích thu hồi 5,8ha của 30 hộ dân; dự án đường giao thông từ đường ĐH 03 xã Phú Bình-Kiên Đài, tổng diện tích thu hồi hơn 2,7ha của 38 hộ gia đình...

Trên thực tế, việc thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, huyện Chiêm Hóa đã  huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng.

 Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 188 được triển khai nhanh,
góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.    

Dự án Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh có tổng diện tích đất thu hồi hơn 5,8 ha, trong đó có 30 hộ có đất thu hồi. Ngày 17-11-2020 UBND huyện Chiêm Hóa ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường đối với công trình Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng thì đến ngày 18-11-2020 đã có 29/36 hộ nhận tiền bồi thường. Đồng chí  Trần Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh cho biết, 7 hộ chưa thống nhất giao đất cho đơn vị thi công do trên đất có các phần mộ của gia đình. Qua tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội thôn, người uy tín thôn tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của dự án đầu tư trên địa bàn, cùng với đó phía Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng hỗ trợ thêm tiền di dời mộ cho các hộ nên đến ngày 18-1-2021 các hộ đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, đồng thời di dời phần mộ tạo mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Hà Như Khôi, Trưởng thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 188 đi qua địa bàn thôn, ảnh hưởng đến 151/175 hộ dân trong thôn, với diện tích đất thu hồi 2.602,2m2. Qua các buổi họp, xã, thôn tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, từ đó 100% hộ đồng ý mức hỗ trợ bồi thường để dự án được triển khai sớm.

Ông Hà Ngọc Hừng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chiêm Hóa cho biết, trước mỗi dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, cơ quan chuyên môn đều thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xóm, tổ nơi có dự án đi qua. UBND xã thành lập tổ công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm đếm thống kê; phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi phát sinh vướng mắc, kiến nghị của người dân các phòng, ngành có liên quan, lãnh đạo và các phòng chuyên môn của huyện đều tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, hạn chế được nhiều kiến nghị không hợp lý. Đồng thời, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình; tổ chức thống kê, lập phương án bồi thường và phương án tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Huyện thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của nhà nước.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Chiêm Hóa trong thời gian tới. Do đó, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo  các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, tái định cư trên nguyên tắc đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất.               

 Bài, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục