Hỗ trợ phát triển công nghiệp

- Ngoài việc phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tỉnh quan tâm thực hiện các đề án khuyến công hỗ trợ phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.


Làng nghề chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào (Sơn Dương) được hỗ trợ kinh phí sản xuất chè an toàn.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay đã thực hiện hỗ trợ 37 đề án với kinh phí 6,7 tỷ đồng. Trong đó 13 đề án khuyến công quốc gia, số tiền hỗ trợ 4,65 tỷ đồng; 24 đề án khuyến công địa phương, số tiền hỗ trợ 2,098 tỷ đồng. Các đề án tập trung hỗ trợ vào ứng dụng máy móc thiết bị trong gia công cơ khí, sản xuất gạch, chè. Tiêu biểu hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu tại Công ty TNHH May Long Hà, xã Hợp Thành và Công ty TNHH May xuất khẩu Thành Danh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương). Đề án được thực hiện từ đầu năm 2020, với tổng nguồn vốn trên 600 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Công ty TNHH May Long Hà 1 dây chuyền sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, công suất thực hiện trên 100.000 sản phẩm/năm; hỗ trợ Công ty TNHH May xuất khẩu Thành Danh (Sơn Dương) 1 dây chuyền sản xuất túi tự hủy sinh học dùng trong siêu thị với công suất trên 500.000 sản phẩm/năm...

Tỉnh thực hiện tiếp nhận, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới cho các doanh nghiệp. Đã hỗ trợ 7 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi cho các doanh nghiệp, tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ 19,87 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 792,374 triệu đồng. Từ năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và đưa vào danh mục thực hiện 3 dự án. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 15 doanh nghiệp, 3 cá nhân thực hiện đề tài, tổng kinh phí hỗ trợ 4,1 triệu đồng.

Với các đề án hỗ trợ phát triển công nghiệp đã giúp các doanh nghiệp có thêm tiềm lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, hạn chế ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bài, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục