Hỗ trợ thôn Bắc Triển 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn 

- Ngày 26- 7,  Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết ( Yên Sơn).

Lãnh đạo Liên Đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết (Yên Sơn).

Tuyến đường Khuổi Triển thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết dài 1.346m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó có sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh; nhân dân của thôn đóng góp ngày công lao động. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục