Kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt trên 36 tỷ USD

Năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ USD, tăng 16,01% so với năm 2017.

Nhờ đó, thặng dư ngành ước đạt 17,86 tỷ USD, tăng 14,39%, cao nhất từ trước đến nay./. 

TTXVN/VIETNAM+

Tin cùng chuyên mục