Ký kết hợp đồng liên kết sản xuất mía nguyên liệu

- Sáng 26-11, Công ty  cổ  phần Mía đường Sơn Dương đã tổ chức ký hợp đồng sản xuất mía nguyên liệu với Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp xã Tam Đa (Sơn Dương).

Các bên ký kết hợp đồng liên kết sản xuất mía nguyên liệu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hợp đồng được các bên ký kết theo giai đoạn từ 2021-2025, trong đó niên vụ 2021-2022 sẽ trồng mới và trồng lại 28 ha; niên vụ 2022-2023 sẽ trồng mới và trồng lại 64 ha; niên vụ 2023-2024 sẽ trồng mới và trồng lại 70 ha và niên vụ 2024-2025 sẽ trồng mới và trồng lại 80 ha với tổng sản lượng giai đoạn đạt khoảng 20.340 tấn. Công ty cam kết hỗ trợ hợp tác xã làm đất; cung ứng giống, phân bón cho toàn bộ diện tích trồng mới, trồng lại theo hình thức trả chậm. Công ty phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để hợp tác xã phát triển vùng mía nguyên liệu, chăm sóc mía và thu mua mía nguyên liệu với giá từ 950 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tấn trong giai đoạn này. Công ty cũng sẽ xây dựng quỹ lương, đơn giá tiền lương và thanh toán cho hợp tác xã theo thỏa thuận.                                                                                

 Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục