Tiếng việt | English

Sản xuất trên 49.395 tấn đường kính trắng

- Ngày 29-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2018-2019; triển khai nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019-2020.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2018-2019,
nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019-2020.

Niên vụ 2018-2019, diện tích mía nguyên liệu thu hoạch của tỉnh đạt 8.470 ha, đạt 81,6% kế hoạch, giảm 1.901 ha so với niên vụ 2017-2018. Năng suất bình quân đạt 63,2 tấn/ha, đạt 90,8%; sản lượng mía nguyên liệu đạt 535.530 tấn, đạt 74,1% kế hoạch; sản lượng đường kính trắng đạt 49.395,4 tấn, tăng 979,5 tấn so với niên vụ ép 2017-2018. Tuy nhiên, do giá đường kính trắng xuống thấp, giá thu mua mía nguyên liệu giảm dẫn đến tình trạng phế canh cây mía lớn nhất từ trước đến nay. Đến thời điểm này đã có 3.000 ha mía nguyên liệu bị phế canh, vùng nguyên liệu mía của 2 nhà máy giảm xuống còn 4.546,9 ha; trồng mới 19,4 ha đạt 2,7% kế hoạch; trồng lại đạt 133,8 ha, đạt 9,1% kế hoạch.

Niên vụ 2019-2020, ngành Nông nghiệp và công ty tập trung đầu tư thâm canh mía nguyên liệu; xây dựng các mô hình cánh đồng mía lớn, mô hình đầu tư tiết kiệm, tăng năng suất, chất lượng mía nguyên liệu; duy trì 4.546,9 ha mía nguyên liệu, năng suất mía đạt trên 70 tấn/ha, sản lượng mía nguyên liệu đạt 3.19.656 tấn. Đồng thời, tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao tỷ lệ tự động hóa nhằm giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đường.                 

 Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục