Tiếng việt | English

Thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân

TQĐT - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, đây sẽ là cơ sở, điều kiện để thúc ...

Quy hoạch và phát triển đô thị

TQĐT - Tỉnh Tuyên Quang đã có kế hoạch, lộ trình cụ thể phát triển vùng và đô thị theo Quyết định Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ...

Hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ

TQĐT - Giai đoạn 2011 - 2015 với quyết tâm chính trị cao, cùng với các giải pháp thực hiện đồng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, hệ thống giao thông ...

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng

TQĐT - Năm 2016, hoạt động xuất khẩu tỉnh ta tiếp tục được nhận định là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của tỉnh. Điều này được thể hiện ngay ...

Tin xem nhiều

“Đua” cùng sắc xuân

- Giai đoạn 2015 -2019, tỉnh ta đã thu hút được 37 dự án phát triển công nghiệp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 17.600 tỷ đồng theo Nghị ...