Tiếng việt | English

Ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển công nghiệp

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tái phát ở một số tỉnh, thành phố, phương châm vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tiếp tục được các ngành chức năng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2020.

Năm 2020 có nhiều khó khăn do dịch bệnh hoành hành, sự biến động của thị trường thế giới đã ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng và sự năng động của các doanh nghiệp trong việc chuyển hướng sản xuất và xác định thị trường tiêu thụ nên giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt 7.966 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 3,52% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như điện thương phẩm, thép, Ferro mangan, Silico mangan, xi măng…


Công ty cổ phần Giấy An Hòa đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca sản xuất.

Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, sở đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai các phương án sản xuất công nghiệp bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2020. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là khuyến khích các doanh nghiệp, người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng, khai thác thị trường nội địa, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm. Sở đã tiến hành đánh giá tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là ở một số doanh nghiệp lớn đều hoạt động tốt. Các doanh nghiệp đã xác định rõ mục tiêu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh nên không bị lúng túng hay mất phương hướng trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Những giải pháp trên tiếp tục được tỉnh, ngành Công thương triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm khi dịch bệnh Covid-19 đang tái phát và diễn biến hết sức phức tạp. Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Giấy An Hòa nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 lại tái phát ở nhiều tỉnh, thành phố nhưng quan điểm của công ty là không quá lo lắng, hoang mang. Công ty đã triển khai các biện pháp phòng dịch trong đội ngũ công nhân, người lao động, thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ngoài các bạn hàng truyền thống, công ty đã chú trọng khai thác thị trường trong nước để tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hết năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của tỉnh ưu tiên sử dụng các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đã chú trọng sử dụng sản phẩm của nhau, hỗ trợ thị trường tiêu thụ. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang cho biết, công ty đã làm việc với các chủ dự án, công trình trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh trong khu vực để tiêu thụ sản phẩm xi măng, do đó sản phẩm sản xuất ra không bị tồn kho. Năm 2020, công ty phấn đấu sản xuất 1 triệu tấn xi măng, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.029 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công thương, đây là mục tiêu khó nhưng vẫn có thể thực hiện được. Ngành Công thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm và kịp thời Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp như các dự án thủy điện, da giày, may mặc; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, hình thành một số cụm công nghiệp mới...

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục