Hàm Yên tổng kết tổng điều tra kinh tế

- Ngày 17-5, UBND huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 Lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc
Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, Hàm Yên đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày theo thời gian quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức điều tra. Tổng điều tra đã hoàn thành thu thập thông tin của 159 doanh nghiệp; 1.301 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 5 đơn vị sự nghiệp; 10 đơn vị hiệp hội; 12 đơn vị tôn giáo.

Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục