Hộ, cá nhân kinh doanh có thể xuất hóa đơn điện tử trên điện thoại

Tổng cục Thuế sẽ triển khai đề án giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử (HĐĐT) vào phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng.

Tích hợp HĐĐT vào App giúp người nộp thuế có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại.

Theo Tổng cục Thuế, để không gây áp lực cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức cung cấp giải pháp mà vẫn bảo đảm tiến độ triển khai HĐĐT, Tổng cục Thuế triển khai HĐĐT đối với người nộp thuế theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định. Theo đó, đối với người nộp thuế chỉ triển khai HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh tại cơ quan thuế (trực tiếp trên: hoadondientu.gdt.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế). Ưu tiên triển khai đối với doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải thực hiện ngay HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện từ ngày 1-1-2022, có thể đăng ký, lập, sử dụng HĐĐT qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên máy tính có kết nối mạng Internet hoặc từ ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ triển khai đề án giải pháp tích hợp HĐĐT vào phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng một cách dễ dàng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện khó khăn, có thể sử dụng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bắt đầu sử dụng HĐĐT. Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT nếu không có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán, có thể vẫn ghi sổ tay theo hình thức tự in sổ, đối với sổ có phát sinh.

Giai đoạn 2 triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố còn lại, dự kiến từ tháng 4-2022. Tại các địa bàn chưa triển khai HĐĐT, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, thời điểm bắt đầu triển khai từ ngày 1-7-2022 và sẽ triển khai thí điểm tại một số địa bàn, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cơ sở kinh doanh nào chưa triển khai máy tính tiền thì vẫn áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tăng cường tuyên truyền quy định về HĐĐT nhằm giúp người nộp thuế nắm được quy định về việc sử dụng HĐĐT; đồng thời, cơ quan thuế tăng cường hỗ trợ giải pháp về công nghệ thông tin đối với người nộp thuế thông qua việc triển khai giải pháp tích hợp HĐĐT vào phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục