Tiếng việt | English

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2020

- Sáng 13-1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2020, toàn ngành Thuế phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu và vượt 5% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao là 1.254.300 tỷ đồng; triển khai tốt nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao...

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục