Tiếng việt | English

120,5 ha lúa mùa bị nhiễm ốc bươu vàng gây hại

- Theo kết quả rà soát của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh hiện có 120,5 ha lúa mùa bị nhiễm ốc bươu vàng, trong đó 5,5 ha bị thiệt hại nặng, chủ yếu ở trà lúa muộn, mật độ trung bình 3-4 con/m2, 6-8 con/m2, cá biệt có nơi lên đến 20-25 con/m2.

Các huyện bị nhiễm nặng nhất là Yên Sơn 35 ha, Sơn Dương 35 ha, Hàm Yên 30 ha, còn lại ở thành phố Tuyên Quang, Chiêm Hóa. Kiểm soát ốc bươu vàng lan rộng gây hại, chi cục yêu cầu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố phân công cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con nông dân ra quân bắt diệt; sử dụng phên, lưới đặt tại đầu trổ kênh mương ngăn ốc di chuyển theo dòng chảy vào ruộng.  

  Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục