Tiếng việt | English

Bình yên những cánh rừng

- Trong những năm qua, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, ngành Kiểm lâm trong tỉnh luôn làm tốt vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, giữ bình yên cho những cánh rừng.


Cán bộ Trạm Kiểm lâm Đức Ninh (Hàm Yên) đi tuần tra rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Từ đó tham mưu với chính quyền địa phương kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ công tác, đáp ứng nhiệm vụ. Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, tại các huyện, thành phố đã thành lập 7/7 ban chỉ đạo, 137/137 xã có rừng và đất lâm nghiệp thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; 15/15 chủ rừng là tổ chức thành lập ban chỉ huy về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngành Kiểm lâm tỉnh cũng thường xuyên tham mưu với chính quyền cùng cấp kiện toàn, xây dựng 1.916 tổ, đội bảo vệ rừng, phòng, chữa cháy rừng cấp thôn, xóm với trên 18 nghìn người tham gia. Với 250 cán bộ, công chức kiểm lâm và 84 nhân viên tuần rừng trong khi phải quản lý và bảo vệ trên 422 nghìn ha diện tích đất có rừng nên lực lượng kiểm lâm luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác và lực lượng tại chỗ duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra, tuần rừng trong vùng lõi các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đặc biệt là tại một số địa bàn trọng điểm của huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản ở khâu lưu thông, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập, xuất và chế biến lâm sản của các cơ sở chế biến lâm sản.

Đồng chí Cầm Quốc Tuấn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thanh Tương, Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang cho biết, Trạm hiện có 5 cán bộ, công chức kiểm lâm và 7 nhân viên tuần rừng trực ở trạm và 4 chốt bảo vệ rừng. Trạm hiện quản lý, bảo vệ trên 12 nghìn ha rừng, trong đó có gần 8 nghìn ha rừng tự nhiên. Hàng năm, Trạm tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã Thanh Tương xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng phương án phòng, chữa cháy rừng, xác định các tuyến tuần tra rừng. Bên cạnh đó, Trạm phối hợp với chính quyền thành lập các tổ tuần tra bảo vệ rừng đến từng thôn với lực lượng dân quân, công an viên, kiểm lâm và cán bộ xã tham gia. Nhờ làm tốt công tác phối hợp và chủ động nên những năm qua, Trạm Kiểm lâm Thanh Tương không để xảy ra các vụ việc phức tạp và điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp.


 Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình xác định tuyến tuần tra rừng
 tại khu vực rừng tự nhiên xã Thượng Lâm.

 

Theo ông Vương Văn Ninh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên, Hạt  luôn coi trọng công tác nắm bắt thông tin, sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh tại những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn. Hàng năm, tại những xã có diện tích rừng lớn, Hạt đều coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng thôn và hộ gia đình. Vừa đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt thông tin nhanh, vừa kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm. Vì vậy, số vụ vi phạm pháp luật năm sau đều giảm so với năm trước. Năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm, giảm 15 vụ so với năm 2018. 

Hàng năm, ngành Kiểm lâm tỉnh còn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Qua đó nâng cao kỹ năng phòng, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng cho lực lượng tại chỗ. Ngành Kiểm lâm cũng đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ rừng. Nhờ duy trì hiệu quả phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phần mềm phát hiện sớm điểm nghi cháy rừng nên từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện 221 điểm cháy qua phần mềm phát hiện sớm các điểm cháy rừng để kịp thời chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, xác minh ngay các điểm nghi cháy rừng. Nhờ vậy đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn sớm các điểm nghi cháy rừng, năm 2019 trên địa bàn tỉnh không có cháy rừng xảy ra.

Ngành Kiểm lâm đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả cơ chế, chính sách của Chính phủ về bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ bảo vệ rừng cho 4.993 hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng bảo vệ rừng tự nhiên, hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng cho 4.100 hộ gia đình; cộng đồng thôn bản, diện tích giao khoán ổn định trên 95.000 ha/năm.

Có thể nói những nỗ lực của ngành Kiểm lâm trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Năm 2019, ngành Kiểm lâm trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 361 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ, và phát triển rừng, giảm 137 vụ so với năm 2018.  

    Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục