Tiếng việt | English

Cách làm hay ở Thắng Quân

- Để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, thời gian qua xã Thắng Quân (Yên Sơn) đã có cách làm hay trong huy động nguồn lực xây dựng 3 công trình theo Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Đức Quyến, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, lãnh đạo xã, thôn đã vận động người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp, do đó các công trình được triển khai thuận lợi, nhanh chóng.

Toàn xã đã huy động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động tương đương trên 3,3 tỷ đồng hoàn thành đưa vào sử dụng 40/61 tuyến kênh thuộc 24 đầu điểm công trình thủy lợi tại 15/16 thôn với tổng chiều dài 10,32 km kênh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đến nay, tổng số kênh mương của đã được kiên cố hóa là 21/26 km, đạt 80,76%. Trong đó có một số thôn đã vận động nhân dân làm được nhiều kênh như thôn Phú Thịnh 2,064 km, thôn Làng Chẩu 3,2 km, thôn Văn Lập 2,3 km...


Đường nội đồng và kênh mương đúc sẵn thôn Làng Chẩu, xã Thắng Quân.

Hệ thống đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, nhà văn hóa được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Xã và các thôn huy động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp gần 10 tỷ đồng xây dựng 9,3 km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng mới và nâng cấp 14 nhà văn hóa thôn. Nhiều doanh nghiệp tham gia tích cực vào hoạt động này như Công ty Tiến Thuận, Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà và Công ty Lam Sơn, Công ty Tân Sang...

Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ông Trần Quốc Quân, thôn Hòn Vang cho biết, gia đình ông trồng gần 4 ha cam, bưởi. Trước đây, đường lên thôn Hòn Vang rất khó khăn vì đèo dốc quanh co, việc thu hoạch cam, bưởi rất khó khăn. Hòn Vang có hơn 100 ha cây ăn quả, chủ yếu là cam, bưởi. Thời gian qua, được sự quan tâm của tỉnh, đường vào vùng trồng cam, bưởi của thôn được bê tông hóa hơn 1 km, bà con ai cũng phấn khởi vì sản phẩm làm ra được vận chuyển thuận lợi đến nơi tiêu thụ. Niềm vui của ông Quân cũng là niềm phấn khởi của người dân Thắng Quân khi kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được xây dựng khang trang.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục