Tiếng việt | English

Chương trình 135 ở xã Kiên Đài Cú huých để phát triển

- Thời gian qua, nguồn vốn Chương trình 135 triển khai tại xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) đã  tạo cú huých để phát triển, làm thay đổi diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới góp phần cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn.

Ông Ma Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài cho biết, xã có 801 hộ với 3.489 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn 135, xã thực hiện các hợp phần phù hợp với địa phương. Đối với hợp phần hỗ trợ sản xuất, dựa trên nguyện vọng của người dân, từ đó xã lựa chọn các hình thức hỗ trợ cây, con giống, máy móc sao cho phù hợp với điều kiện từng gia đình. Đối với hợp phần hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, xã đã lựa chọn những đầu điểm công trình có tính cấp thiết để đầu tư xây dựng. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, tất cả từ khâu chọn đầu điểm đến khi thực hiện đều công khai, minh bạch, chính quyền địa phương tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng. Xã chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất của nhân dân, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế. Công tác tuyên truyền về hiệu quả mang lại từ các công trình được xã đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.


Nhà văn hóa thôn Bản Vả, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) vừa được đầu tư xây dựng từ vốn Chương trình 135.

Trước đây, con đường thôn Nà Khà là đường đất, nắng bụi, mưa lầy đi lại rất khó khăn. Thôn có hơn 10 ha cam sành, mỗi vụ thu hoạch chỉ trở được bằng xe máy ra ngoài nên rất mất công. Bây giờ tuyến đường mới được xây dựng, dài gần 700 m, kinh phí trên 720 triệu đồng, 100% nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ đã giúp cho bà con đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa thông thoáng.

Nhà văn hóa thôn Bản Vả vừa đưa vào hoạt động với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng  từ nguồn vốn Chương trình 135 đã đem lại niềm vui cho toàn thể người dân trong thôn. Ông Hoàng Văn Thăng, Trưởng thôn Bản Vả cho biết, nhà văn hóa trước đây của thôn được làm bằng gỗ, nhỏ, hẹp không đủ chỗ ngồi, không đáp ứng được những hoạt động chung của thôn. Năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135 thôn được đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới với quy mô 80 chỗ ngồi. Có nhà  văn hóa mới người dân tích cực tham gia các hoạt  động của thôn như văn nghệ, thể thao; các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời.

Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn Chương trình 135, trong phát triển hạ tầng, xã đã được đầu tư 12 đầu điểm công trình với tổng nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt tập trung thôn Khun Cúc; xây dựng nhà văn hóa các thôn Khun Vìn, Khau Tàm, Làng Đại 1 và duy tu bảo dưỡng đường giao thông; công trình thủy lợi thôn Nà Khà. Trong phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, trên địa bàn xã đã có 178 hộ được hỗ trợ mua máy móc, thiết bị, giống cây, con giống với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Các loại máy móc được hỗ trợ bao gồm máy làm đất, máy phát cỏ...

Gia đình ông Hoàng Văn Thạch, thôn Làng Đài 1, năm 2018 được hỗ trợ 10 triệu mua trâu từ nguồn vốn Chương trình 135, gia đình đối ứng thêm 8 triệu đồng mua trâu sinh sản, sau 1 năm nuôi trâu đẻ thêm nghé. Năm 2019 gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng đầu tư mua thêm 3 con bò sinh sản, đến nay gia đình ông Thạch đã có 8 con trâu, bò.

Chương trình 135 tại xã Kiên Đài đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi diện mạo của xã đặc biệt khó khăn này. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã  chiếm trên 60%, hết năm 2019 giảm còn 31% và phấn đấu giảm còn hơn 20% trong năm nay.

Bài, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục