Công nhận 66 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao

- UBND tỉnh chính thức phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2022 cho 66 sản phẩm của 55 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh.

Các sản phẩm nông sản được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3-4 sao.

Trong đó, có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 57 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 3 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Huyện Yên Sơn có nhiều sản phẩm được công nhận nhất với 15 sản phẩm, Sơn Dương 11 sản phẩm, Hàm Yên 12 sản phẩm, Chiêm Hóa  và Na Hang mỗi huyện 9 sản phẩm. Số còn lại thuộc các huyện Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao.

Tỉnh cũng thực hiện hỗ trợ 20 triệu đồng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 10 triệu đồng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao vừa được công nhận nhằm giúp các chủ thể đầu tư phát triển sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.                               

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục