Tiếng việt | English

Điều tiết nước sản xuất, đối phó với khô hạn

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.886 đầu điểm công trình thủy lợi, bao gồm 461 hồ chứa, 946 đập dâng kiên cố, 69 trạm bơm điện, 2 trạm bơm dầu, 9 trạm bơm thủy luân, 1.107 công trình tạm và 78 tuyến mương tự chảy, trong số này có khoảng 100 công trình lớn và vừa. Các công trình có nhiệm vụ tưới tiêu cho trên 42.405 ha/năm. 

Cán bộ Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh nghiệm thu, bàn giao tuyến kênh tưới tiêu tại thôn 
Cầu Kham, xã Hào Phú (Sơn Dương). 

Theo cảnh báo của ngành nông nghiệp, vụ mùa năm nay, diện tích thiếu nước tưới cục bộ khoảng 75 ha, chủ yếu là diện tích do các trạm bơm dọc sông Lô phụ trách tưới thuộc địa bàn huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Trước khả năng sẽ thiếu nước sản xuất cục bộ tại các khu vực này, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Ban quản lý các công trình thủy lợi cơ sở; Đội quản lý công trình thủy lợi Ngòi Là, Hoàng Khai (Yên Sơn) về kỹ thuật quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2019. Sau khi kết thúc việc cấp nước cho sản xuất vụ xuân phải thực hiện tích trữ nước vào các hồ chứa để chuẩn bị nước cho sản xuất vụ mùa năm 2019. 

Anh Nguyễn Văn Ngọc, Đội trưởng Đội quản lý công trình thủy lợi Ngòi Là cho biết, ngay sau khi kết thúc sản xuất vụ xuân, đội đã chủ động tích nước từ nguồn nước mưa và suối Là cho 2 hồ thủy lợi Ngòi Là 1 và Ngòi Là 2. Hiện 2 hồ đã tích được hơn 2 triệu m3 nước, theo tính toán, nguồn nước này đáp ứng đủ cho 350 ha lúa của các xã Trung Môn, Kim Phú, Chân Sơn (Yên Sơn) và khu vực Tân Hà, Ỷ La, Hưng Thành (TP Tuyên Quang). 

Trước đó, để nâng cao khả năng cung cấp, điều tiết nước sản xuất của các hồ chứa, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 để sửa chữa, nâng cấp 15 công trình thủy lợi thiết yếu, cấp bách năm 2019 trên địa bàn 7 huyện thành phố, tổng kinh phí thực hiện là 9 tỷ đồng. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp 48 công trình thủy lợi với kinh phí trên 156 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 372 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn chưa được bố trí nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục, ước kinh phí khoảng 886 tỷ đồng.

Anh Hoàng Đức Trưởng, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, các địa phương cần có kế hoạch điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2019. Đối với các chủ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công sửa chữa, nâng cấp, phải có giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tuyệt đối không triển khai các hạng mục không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ trước 30/6/2019.

Cùng với điều tiết nước hợp lý, kịp thời, ngành nông nghiệp cũng hướng dẫn các địa phương rà soát, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu, vụ mùa, phát huy tốt các điều kiện của địa phương. Trong đó, các xã vùng thấp của huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang, ngành nông nghiệp khuyến cáo nên mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao như HT 1, Bắc thơm số 7, T10, J02, Đài thơm 8… Các huyện Na Hang, Lâm Bình và các xã vùng cao của huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên tăng diện tích gieo cấy các giống lúa lai chất lượng khá, chống chịu tốt với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn như Thái Xuyên 111, GS9, BC15... Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, chuyển đổi những diện tích phù hợp để mở rộng diện tích trồng lạc vụ hè thu.

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục