Tiếng việt | English

Hiệu quả bón phân NPK nhả chậm trên cây ngô đông

TQĐT - Vụ đông năm 2015, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên và UBND xã Thái Hòa xây dựng mô hình thử nghiệm bón phân viên nén NPK nhả chậm (PVNC) trên cây ngô.

Cán bộ khuyến nông và người dân tham quan mô hình thử nghiệm bón phân viên nén NPK
 nhả chậm trên cây ngô đông tại thôn Soi Long, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Mô hình có quy mô 0,5 ha với 4 hộ thuộc thôn Soi Long, xã Thái Hòa tham gia. Theo đánh giá, tại điểm trình diễn mô hình so với ruộng đối chứng, phân viên NPK nhả chậm đã thể hiện tính vượt trội hơn hẳn so với các ruộng đối chứng bằng phương pháp bón phân đơn thông thường như: Chiều cao cây cao hơn 15 - 20 cm, bộ lá xanh đậm, tỷ lệ hạt chắc cao, bắp to, kháng bệnh khá. Khi sử dụng phân nhả chậm nằm sâu dưới đất cung cấp từ từ chất dinh dưỡng cho cây qua các thời kỳ phát triển, đồng thời cỏ dại không thể cạnh tranh được chất dinh dưỡng với cây ngô.

Gia đình anh Hoàng Văn Vinh, thôn Soi Long, là một trong bốn hộ trực tiếp tham gia mô hình chia sẻ: Khi sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm, gia đình chỉ cần đi bón phân 1 lần duy nhất cho cả vụ. Phân viên nhả chậm chỉ bón một lần cho cả vụ do đó việc bón phải chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Khi trồng ngô đất khô nên khi bón PVNC cần ấn chặt đất để giảm sự bốc hơi của viên phân, giai đoạn đầu sau trồng 10 ngày cây ngô chưa được tốt do phân tan từ trong đất nên ngô chưa hấp thu được nhanh như bón vãi thông thường gia đình cũng có chút lo lắng, hoang mang; tuy nhiên, sau 15 ngày, cây ngô trông đã khác hẳn và tốc độ sinh trưởng rất mạnh, cây xanh đậm, cao hơn các nhà xung quanh, năng suất đạt 13,5 tạ/ha.

Qua kết quả thử nghiệm bón phân viên nhả chậm trên cây ngô vụ đông tại xã Thái Hòa, cho thấy đã giảm lượng phân đạm Urê và Ka li mà cây ngô vẫn sinh trưởng tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, cho năng suất 70,9 tạ/ha, cao hơn so với bón phân đơn truyền thống 13,5 tạ/ha. Sử dụng PVNC đơn giản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời là giải pháp hữu hiệu để phát triển cây ngô một cách bền vững,  góp phần tăng năng suất, sản lượng ngô đáp ứng nhu cầu chăn nuôi trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục