Hỗ trợ 950 triệu đồng công tác khuyến công địa phương năm 2023

- Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 với tổng kinh phí 950 triệu đồng và thực hiện các nội dung theo chương trình khuyến công tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai Liên, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương đã đầu tư mua thêm máy móc, thiết bị để sản xuất, gia công hàng may mặc.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện 1 đề án thông tin tuyên truyền về công tác khuyến công, 1 đề án tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác khuyến công trên địa bàn huyện Sơn Dương, 7 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chè xanh đặc sản, sản xuất bột rắc cơm, sản xuất rượu, sản xuất, gia công hàng may mặc, sản xuất trà túi lọc, sản xuất gia công cơ khí và sản xuất gỗ ván bóc cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như: Hợp tác xã Nông Lâm Ngư nghiệp Lâm Bình, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình); Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Trang, xã Sơn Phú (Na Hang); hộ Kinh doanh Linh Thị Phương, xã Tân An (Chiêm Hoá); Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh, xã Tứ Quận (Yên Sơn); Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Xứ Tuyên, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang)…

Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, các cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm cơ hội đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Qua đó, mạng lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và người dân, đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

Tin, ảnh: Thuý Nga

Tin cùng chuyên mục