Tiếng việt | English

Hội Nông dân xã Khuôn Hà thi đua phát triển kinh tế

- Nhằm giúp hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đã có nhiều giải pháp như: Ủy thác vốn vay, tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế... Qua đó tạo động lực giúp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Ma Văn Dư, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, Hội Nông dân xã Khuôn Hà hiện có 685 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Trong đó, Hội đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi.

Mô hình chăn nuôi dê của hội viên Quan Thị Cát, thôn Ka Nò, 
xã Khuôn Hà (Lâm Bình) giúp gia đình ổn định kinh tế.

Hội đã tích cực triển khai các dự án hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: Tổ chức thực hiện tốt nguồn vốn, cấp 54 con lợn nái giống lợn sinh sản cho 27 hộ trực tiếp tham gia thực hiện Dự án “Mô hình giảm nghèo bền vững thông qua xây dựng Tổ hợp tác chăn nuôi lợn đen sinh sản, giống lợn địa phương” với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; triển khai dự án hỗ trợ người nghèo theo Dự án 530 của UBND tỉnh về nuôi bò luân chuyển giữa các hộ nghèo, hộ chính sách và những hộ có khả năng thoát nghèo với tổng số vốn hơn 500 triệu đồng... Để hội viên có thêm kiến thức, lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp, Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, tham quan các mô hình phát triển kinh tế cho hội viên. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, sản lượng lương thực hằng năm đều tăng. Năm 2012, hội có 114 hộ hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi đến năm 2018 tăng lên 244 hộ, trong đó hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 11 hộ, cấp huyện 24 hộ, cấp cơ sở 209 hộ và duy trì đến nay.

Hiện nay, Hội Nông dân xã đang quản lý, duy trì cho vay qua 6 tổ vay vốn, với 182 hội viên vay, tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Nhiều hội viên sau khi được vay vốn đã sử dụng có hiệu quả vào phát triển kinh tế như: Anh Hoàng Văn Tâm, thành lập Hợp tác xã Bình Tiến với 7 thành viên kinh doanh các mặt hàng nông, lâm nghiệp của địa phương và kinh doanh phân bón; gia đình chị Trịnh Thị Sáu, thôn Ka Nò, mở cửa hàng tạp hóa, chăn nuôi chim cút; ông Hoàng Văn Phủ, thôn Nà Ráo, chăn nuôi vịt lấy trứng...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Khuôn Hà tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục