Tiếng việt | English

Khảo nghiệm, đưa nhiều giống mới vào sản xuất

- Mỗi vụ sản xuất, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đều khảo nghiệm, tuyển chọn những giống cây trồng mới. Qua đó, chọn lựa được nhiều giống mới đưa vào sản xuất đại trà, cho hiệu quả kinh tế cao, bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

Mô hình giống lúa thuần BC15 có chuyển gen kháng đạo ôn tại xã Chi Thiết (Sơn Dương).

Bà Nguyễn Thị Kim, Trưởng phòng Kế hoạch, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, vụ xuân năm 2019, đơn vị đã phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố và một số Công ty giống cây trồng trong và ngoài tỉnh xây dựng 50 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, trong đó có 44 mô hình thử nghiệm các giống lúa mới, quy mô 50,81 ha và 6 mô hình thử nghiệm các giống ngô mới, quy mô 1,9 ha. 

Kết quả khảo nghiệm mô hình giống lúa thuần BC15 có chuyển gen kháng đạo ôn do Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed thực hiện 1 ha tại xã Chi Thiết (Sơn Dương) được đánh giá cao. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, giống lúa này vẫn giữ được các đặc tính kiểu hình, kiểu dáng của giống BC15 như khả năng đẻ nhánh tốt, số dảnh hữu hiệu cao, bông to dài, hạt xếp xít, số hạt chắc/bông cao, gạo trắng trong, cơm mềm dẻo. Gia đình bà Hoàng Thị Nho, thôn Chi Thiết thực hiện gieo cấy hơn 1.000m2 giống lúa này cho biết, mặc dù từ đầu vụ đến nay, thời tiết diễn biến rất phức tạp, diện tích lúa BC 15 bị đạo ôn lá và cổ bông nặng nhưng các chân ruộng sản xuất giống lúa thuần BC15 kháng đạo ôn vẫn phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, ít bị sâu bệnh, đặc biệt là không bị bệnh đạo ôn lá và cổ bông, năng suất bình quân đạt trên 250 kg/sào. 

Giống lúa thuần BC15 có chuyển gen kháng đạo ôn không nhiễm bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông, năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha. Nhiều gia đình chưa thực hiện mô hình ở Chi Thiết sau khi thấy những ưu điểm nổi trội của giống lúa thuần mới này rất mong muốn phát triển diện tích trong các vụ tới. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, giống BC 15 kháng đạo ôn cần được tiếp tục theo dõi để có thể đánh giá chính xác nhất khả năng kháng bệnh đạo ôn lá và cổ bông, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân không tự để giống cho vụ sau. Trong vụ mùa này, giống lúa này tiếp tục được khảo nghiệm tại xã Tiến Bộ, Hoàng Khai của huyện Yên Sơn. 

Ngoài giống BC 15 kháng đạo ôn, vụ xuân 2019, nhiều giống lúa mới như giống lúa lai MHC2, Phúc Thái 168, QL301; giống lúa thuần Hà Phát 3, TBR279, Đông A1, Dự Hương, VNR20, J01, HANA 318, HANA Số 7 được khảo nghiệm tại Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên đều cho năng suất khả quan. Trong đó, các giống lúa lai đạt năng suất từ 70 - 72 tạ/ha, các giống lúa thuần đạt năng suất từ 64 - 71 tạ/ha. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung giống lúa thuần Hà Phát 3; giống lúa thuần chất lượng TBR 279 vào cơ cấu giống năm 2020 của tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng khảo nghiệm 2 giống ngô mới là giống ngô lai đơn F1 NK 6253, giống ngô lai đơn F1 NK 7328 do Công ty TNHH Syngenta cung ứng. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, 2 giống này đều đạt năng suất từ 60 - 62 tạ/ha. Đặc biệt, ưu điểm của 2 giống ngô này là lá ngô xanh đến lúc thu hoạch nên thuận lợi cho việc sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi, nhất là thời điểm các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng. 

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 21 mô hình giống lúa mới với diện tích 21,5 ha. Thành công từ việc khảo nghiệm các giống mới sẽ giúp các địa phương đa dạng hóa loại cây trồng, phá vỡ thế độc canh giống cây truyền thống.   

 Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục