Tiếng việt | English

Kiểm tra mô hình khuyến nông tại Yên Sơn

- Ngày 13 và 14-11, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã kiểm tra các mô hình khuyến nông Trung ương tại huyện Yên Sơn.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiểm tra mô hình nuôi gà lông màu
tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Bằng nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi gà lông màu và mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa tại các xã Thái Bình, Kim Quan, Trung Sơn, Phú Thịnh. Các hộ tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ 100% về giống, thức ăn, vắc xin phòng bệnh, thuốc sát trùng. Qua kiểm tra, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao hiệu quả các mô hình, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục