Phổ biến trình tự thủ tục quản lý hồ sơ lâm sản

- Sáng 31-8, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trình tự thủ tục quản lý hồ sơ lâm sản cho 50 học viên là tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến, thương mại lâm sản; gây nuôi động vật rừng trên địa bàn.

Các học viên tham gia Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe tuyên truyền, phổ biến về một số nội dung trọng tâm của các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 06-2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư số 27-2018/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Đồng thời được hướng dẫn việc tổ chức, cá nhân thiết lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ lâm sản hợp pháp trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh và thương mại lâm sản; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; giảm thiểu rủi ro pháp lý, thiệt hại kinh tế đối với các tổ chức,  cá nhân…

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục