Sơn Dương thâm canh nâng cao năng suất mía

- Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đã phối hợp với các địa phương thực hiện đầu tư thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Niên vụ 2019 - 2020, huyện Sơn Dương có 2.061 ha mía nguyên liệu, giảm gần 800 ha so với niên vụ trước. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, cả diện tích, sản lượng và chất lượng mía nguyên liệu của công ty đều giảm sút, trữ lượng đường bình quân toàn vùng đạt khoảng 11 CCS. Chất lượng mía giảm đã ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng mía và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trước thực trạng đó, công ty đã phối hợp với chính quyền huyện Sơn Dương thực hiện đầu tư thâm canh tăng năng suất mía, bảo đảm nâng cao thu nhập cho người dân.


Cán bộ nông vụ Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương (bên phải) kiểm tra
chất lượng mía mô hình giống mới tại xã Phú Lương (Sơn Dương).

 

Từ niên vụ 2018 - 2019 đến nay, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương phối hợp với UBND huyện Sơn Dương đã xây dựng hơn 40 mô hình thâm canh tăng năng suất mía tại các xã vùng nguyên liệu, với tổng diện tích gần 80 ha, sử dụng cơ giới hóa đồng bộ, các loại giống mới, kỹ thuật chăm sóc tiên tiến; năng suất bình quân đạt từ 90 đến 95 tấn/ha.

Xã Tam Đa có 126 ha mía nguyên liệu, năng suất bình quân niên vụ này ước đạt 51 tấn/ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, từ những niên vụ trước, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương thường xuyên phối hợp với UBND xã triển khai tập huấn, hỗ trợ người dân kỹ thuật thâm canh tăng năng suất mía với các mô hình chăm sóc mía lưu gốc và đưa giống mía mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thôn Đồng Tâm, xã Tam Đa  có hơn 1,8 ha mía nguyên liệu. Từ niên vụ 2017 - 2018, gia đình ông đã áp dụng kỹ thuật thâm canh chăm sóc mía lưu gốc với giống mía  ROC 22 năm thứ 2 trên đất đồi. Thực tế sản xuất cho thấy, diện tích mía thực hiện biện pháp thâm canh cho năng suất, chất lượng mía cao, bình quân đạt 95 tấn/ha; lợi nhuận hơn 40 triệu đồng/ha. Ông Minh cho biết, năm nay gia đình tiếp tục chú trọng chăm sóc đúng kỹ thuật được hướng dẫn, do vậy mía lưu gốc đến năm thứ 4 nhưng năng suất vẫn đạt bình quân 85 tấn/ha. Hiện một số diện tích mía của gia đình đã thu hoạch xong, gia đình tiếp tục đăng ký làm đất, mua giống để trồng lại toàn bộ diện tích mía.

Để giúp người dân nâng cao thu nhập từ cây mía, niên vụ 2019 - 2020, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương tiếp tục hỗ trợ người dân các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao thay thế giống mía cũ, trong đó hỗ trợ 12 ha giống mía KK3, LK92-11... cho các hộ dân tại xã Tam Đa, Phú Lương, Đông Lợi.

Vụ trồng mía năm 2019, gia đình ông Nguyễn Hữu Thế, thôn Gia Cát, xã Phú Lương được Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương hỗ trợ 1 ha giống mía KK3. Ông Thế cho biết, so với các giống mía khác trồng cùng đợt, giống KK3 có mật độ cây dày, thân cây to, khỏe, kháng sâu bệnh tốt... Với 1 ha trồng giống mía KK3 gia đình thu được hơn 110 tấn mía nguyên liệu, cao hơn nhiều so với các giống mía khác.

Ông Ngụy Như Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương khẳng định, cùng với chính sách hỗ trợ phát triển vùng mía thâm canh, công ty cũng có những chính sách hỗ trợ riêng về làm đất, giống, phân bón, vận chuyển để khuyến khích người dân tăng diện tích mía thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.

Bài, ảnh: Cao Huy 

Tin cùng chuyên mục