Tiếng việt | English

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

TQĐT - Vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh gieo cấy được 19.935,9 ha, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, lúa lai là 10.772,1 ha; lúa thuần là 9.138,8 ha. Trồng ...

Sơn Dương: Phát triển kinh tế trang trại

TQĐT - Từ phát triển chăn nuôi theo hướng tự phát, số lượng đàn ít, quy mô nhỏ lẻ, tính chuyên sâu không cao, đến nay trên địa bàn huyện Sơn Dương đã ...

Hình thành sản phẩm vùng miền

TQĐT - Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, toàn tỉnh tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng. Đến nay ...

Phúc Ninh gắn sản xuất với thị trường

TQĐT - Trong những năm qua, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm trên cơ sở khai thác tiềm năng, tạo bước đột ...

Nỗ lực tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

TQĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định, một trong các nội dung của 3 khâu đột phá là phát triển lâm nghiệp theo hướng hàng hóa ...

Tin xem nhiều

Minh Thanh phát triển kinh tế từ rừng

- Xã Minh Thanh (Sơn Dương) hiện có trên 2.000 ha rừng, trong đó có 750 ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất. Phát triển kinh tế rừng đang là "đòn bẩy" để ...

Hòa Phú mùa nối mùa

- Thời vụ sản xuất từ vụ xuân sang vụ mùa gấp gáp khiến cho công việc của nhà nông cũng tất bật hơn. Trên khắp các cánh đồng xã Hòa Phú (Chiêm Hóa), mặc cho thời tiết nắng nóng, ...