Tiếng việt | English

Trồng rừng vụ xuân 2016: Bước chuyển về cơ cấu giống lâm nghiệp

TQĐT - Thực hiện kế hoạch trồng trên 10 nghìn ha rừng năm 2016, đến nay toàn tỉnh đã rà soát trên 5 nghìn ha đất lâm nghiệp có khả năng trồng rừng và đã sản xuất được gần 10 vạn cây giống, đạt trên 50% tỷ lệ nhu cầu giống cần cung ứng để trồng rừng.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Triệu Đăng Khoa, năm nay là năm đầu tiên toàn tỉnh triển khai trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp nuôi cấy mô theo hướng bền vững cho giá trị kinh tế cao. Việc trồng rừng bằng giống cây nuôi cấy mô là một ưu thế vượt trội. Mặc dù chi phí đầu vào về giống so với giống cây keo hạt, keo lai giâm hom chênh lệch khoảng 1.500 đồng đến 2.000 đồng/cây nhưng khi thu hoạch năng suất tăng cả trăm triệu đồng/ha. Năm 2016, có 8 công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh đăng ký trồng 350 ha rừng bằng giống keo mô. Ngoài ra, tại một số huyện đã chỉ đạo các xã rà soát diện tích lâm nghiệp còn trống đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp nuôi cấy mô. 


Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình (Yên Sơn) chăm sóc
cây giống phục vụ trồng rừng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình (Yên Sơn) có kế hoạch trồng 160 ha rừng trong đó có 50 ha rừng được trồng bằng giống keo nuôi cấy mô. Hiện nay, công ty đã sản xuất trên 600 nghìn cây giống để cung ứng cho các đơn vị và chủ rừng có nhu cầu. Trong đó đã nhập trên 50 nghìn giống cây keo mô để trồng rừng tại các đội sản xuất theo mô hình liên doanh với hộ gia đình. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình cho biết, hiện nay công ty đã có hơn 10 ha keo mô, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến 50 ha keo mô được trồng trong năm nay sẽ được xây dựng thành diện tích rừng gỗ lớn. Ngoài Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình, huyện Yên Sơn còn có 2 công ty khác là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn và Nguyễn Văn Trỗi năm nay triển khai thực hiện trồng rừng bằng giống keo nuôi cấy mô từ 40 đến 50% trong toàn bộ diện tích trồng rừng của đơn vị. 

Với hướng đi riêng để giảm chi phí trong trồng rừng bằng giống keo mô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương hiện đang là đơn vị không nhập trực tiếp giống keo mô về trồng mà sử dụng phương pháp cấy mầm mô. Đó là phương pháp nhập mầm mô rồi sau đó sử dụng các phương pháp kỹ thuật đặc thù để tạo ra cây giống keo mô. Với phương pháp này, công ty đã đầu tư 100 triệu đồng với 3 vạn mô mầm, sau 4 tháng nuôi trồng đến nay đã sinh trưởng và phát triển thành 3 vạn cây keo mô giống. Hiện nay, công ty đang chuẩn bị tốt mọi điều kiện để trồng trên 15 ha keo mô. Vụ trồng rừng năm nay cũng là năm đầu tiên UBND huyện Sơn Dương ban hành văn bản chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất để nhân dân đăng ký trồng rừng bằng giống keo mô. Toàn huyện đã có hàng chục xã có hộ gia đình đăng ký trồng gần 50 ha rừng bằng keo mô. 

Chọn giống cây tốt là khâu đầu tiên trong cả chuỗi phát triển kinh tế rừng. Trồng rừng bằng giống keo nuôi cấy mô trở thành xu thế ngày càng phổ biến sẽ đánh dấu bước chuyển trong cơ cấu giống cây lâm nghiệp ở tỉnh ta để từng bước nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng.         

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục