Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ được chọn là điểm khảo nghiệm cây giống quốc gia

- Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản xuất cây trồng quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định chọn Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tân Trào là điểm nghiên cứu, khảo nghiệm cây giống quốc gia.

Việc lựa chọn được chấm trên hồ sơ với các tiêu chí: Có đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu; có nguồn nhân lực trình độ cao và đặc biệt có công trình khảo nghiệm, phục tráng, sản xuất giống cây trồng chất lượng cao được đưa vào sản xuất... Đây là vinh dự lớn và là sự nghi nhận của giới khoa học đối với trung tâm trong hoạt động nghiên cứu cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

 Cán bộ Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất giống
cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Như vậy, tại khu vực miền núi phía Bắc sẽ có 3 điểm khảo nghiệm cây giống quốc gia, gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai. Hiện Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao công nghệ đang thực hiện khảo nghiệm đánh giá 3 nhóm giống ngô cho Trung tâm Khảo nghiệm giống quốc gia, gồm ngô tẻ lấy hạt, ngô nếp và ngô đường.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục